Krachtige Gedachten

Iedereen heeft in zijn of haar kinderjaren overtuigingen meegekregen. Deze overtuigingen kunnen nog steeds (vaak onbewust) aanwezig zijn en bepalen hoe jij denkt, wat je voelt en hoe je handelt in een situatie. Een overtuiging zou kunnen zijn: ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘Het gaat me toch niet lukken’ of ‘Ik verdien dit niet’.

Affirmaties

Door het gebruiken van affirmaties (een bewust gekozen gedachte) kun je deze overtuigingen veranderen naar meer liefdevolle overtuigingen, zoals: ‘Ik ben goed zoals ik ben’, ‘Ik accepteer mezelf zoals ik ben’, en ‘Ik verdien al het goede’. Je zult zien dat als je met affirmaties begint te werken er veranderingen zullen plaatsvinden in je gedachten en gevoelens, en uiteindelijk in je ervaringen! Hierbij is het heel belangrijk dat je eerst gaat kijken welke overtuigingen je los wil laten. Bij veel mensen speelt angst voor afwijzing of het zich niet goed genoeg voelen een rol. Als je dit los laat en jezelf een meer liefdevolle overtuiging eigen maakt, kun je gaan leven vanuit liefde en vertrouwen. Zo ben je geen slachtoffer van anderen, maar ben je zelf verantwoordelijk voor je denken, voelen en handelen.

Louise Hay

Louise Hay is de auteur van o.a. de boeken ‘Je kunt je leven helen’ en ‘Gebruik je innerlijke kracht’. Zij zegt dat negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf vaak de oorzaak van emotionele problemen en lichamelijke klachten zijn. In haar boeken leert ze je om te houden van jezelf en anderen te vergeven, zodat je je leven ten goede kunt veranderen.

Hieronder vind je belangrijke punten van haar basisfilosofie.

  • Elke gedachte die we denken heeft invloed op onze toekomst.
  • Een gedachte kan veranderd worden.
  • Het ogenblik van kracht is het huidige moment.
  • Het is belangrijk bereid te zijn om van jezelf te houden.
  • Nu jezelf waarderen en accepteren is de sleutel tot positieve verandering.

In de cursussen die je bij Praktijk Koneksi kunt volgen, werken we met deze uitgangspunten.